VEDR. "COMPETENCY BASED INSTRUMENT RATING", (CBIR)
  Da metoden til at opnå CBIR kan variere meget afhængig af elevens teoretiske og praktiske uddannelse, evt. brug af "eget" fly o.s. v., er det vanskeligt at angive præcist hvad erhvervelse vil koste. En del af den praktiske uddannelse kan ligge uden for en ATO, en del skal ligge inden for. Nogle vil vælge brug af simulator, medens andre vil afflyve alt i fly.
  Hvad det koster dig at tage en del af uddannelsen udenfor Ikaros ATO, kan vi ikke svare for, men på fanen "OVERSLAG" kan du beregne hvad ATO-delen vil koste dig. Hvis du vil tage hele din uddannelse i vor ATO, skal du indtaste 0 (NUL) i alle flyvetider erhvervet udenfor ATO. Tager du noget af uddannelsen udenfor vor ATO skal du indtaste de opnåede timer.
   
  Den officielle tekst vedr. opnåelse af CBIR, kan du læse under fanen "FCL", men den korte version er, at du minimum skal skole 40 timer, hvoraf 25 skal være "Dual". 10 timer skal afvikles i en ATO og op til 25 timer kan afflyves i en godkendt simulator. Ikaros ATO kan f.s.v.a. simulator tilbyde vor Redbird FMX, som har 200 grader Visuelt billede og "Full Motion" i 3 akser.
  Vi håber oplysningerne på de forskellige ark er brugbare. Er der yderligere spørgsmål, så kontakt Ikaros ATO på tlf. 46141870 eller ikaros@ikaros.dk
 
Fly / Sim BLOK TID Maks. Kredit Akt. Kredit DUAL / SOLO Teori
Tm Mn
  IR trng i fly med FIIR/IRI 30 Har GEN certifikat; (j/n)  
  Anden IR trng i fly med FIIR/IRI; (PPL, CPL) 15 Har teori til CBIR: (j/n)  
  P-i-C IFR/IMC; (f.eks EIR) 30  
  IR trng i FNPT1 med FIIR/IRI 10    
  IR trng i FNPT2 med FIIR/IRI 25      
  IR trng i FFS med FIIR/IRI 25      
  Timekrav til praktisk uddannelse Kredit før ATO Mangler i ATO   Forløb i ATO Priser uden moms.     (C172)  
  Dual i fly  25   Timer, der minimum skal flyves  
  Dual i SIM   Timer, der skal flyves i fly  
  Dual i alt   Resterende timer der flyves i fly  
  P-i-C i fly 0 0:00   Maksimum timer der kan flyves i FNPT2    
Total 40
Long brief min.
Long brief maks. 5.000
O V E R S L A G Uden moms Moms Med moms
GEN radio 
Minimum
CBIR teori
  Maksimum   CBIR bøger  
Beregningen er baseret på en forventning om, at eleven vil udnytte FNPT2 maksimum a.h.t. effektiv uddannelse og lavere omkostning.
Datacheck
  FLYING TRAINING
  The method of attaining an IR(A) following this modular course is competency-based. However, the minimum requirements below shall be completed by the applicant. Additional training may be required to reach required competencies.
  (a) A single-engine competency-based modular IR(A) course shall include at least 40 hours of instrument time under instruction, of which up to 10 hours may be instrument ground time in an FNPT I, or up to 25 hours in an FFS or FNPT II. A maximum of 5 hours of FNPT II or FFS instrument ground time may be conducted in an FNPT I.
  (a)(i) When the applicant has:
  (a)(i)(A) completed instrument flight instruction provided by an IRI(A) or an FI(A) holding the privilege to provide training for the IR; or
  (a)(i)(B) prior flight time under IFR as PIC on aeroplanes, under a rating providing the privileges to fly under IFR and in IMC
  these hours may be credited towards the 40 hours above up to maximum of 30 hours.
  (ii) When the applicant has prior instrument flight time under instruction other than specified in point (a)(i), these hours may be credited towards the required 40 hours up to a maximum of 15 hours.
  (iii) In any case, the flying training shall include at least 10 hours of instrument flight time under instruction in an aeroplane at an ATO.
  (iv) The total amount of dual instrument instruction shall not be less than 25 hours.
  (c) To determine the amount of hours credited and to establish the training needs, the applicant shall complete a pre-entry assessment at an ATO.
  (d) The completion of the instrument flight instruction provided by an IRI(A) or FI(A) in accordance with point (a)(i) shall be documented in a specific training record and signed by the instructor.