Een-motoret enroute instrumentrettighed EIR(A)SE

Med de nye EASA regler, som erstattede de hidtidige JAR regler, blev der indført en ny form for instrument rettighed, som er benævnt En Route IR; (EIR). Indehaveren af et EIR må flyve IFR/IMC/VMC En Route, men må ikke "departe" eller "arrive" IFR/IMC. Første og sidste del af flyvningen skal være VFR/VMC. Man kan anvende sit EIR om natten hvis man indehaver af NAT rettighed.

 

For at kunne påbegynde den praktiske uddannelse til EIR(A)SE skal du:

• have et Medical Class 1 eller et Medical Certificate med et Audiogram som opfylder klasse 1, og

• som minimum have gyldig PPL(A) og Nat rettighed, hvis EIR skal anvendes om natten.

• du skal have fløjet mindst 20 timer "cross country" som PIC på flyvemaskine.

• have et gyldigt Generelt radio certifikat (GEN) med gyldig sprogpåtegning.

• have gyldig SEPL(A) rettighed.

• have gennemgået den krævede teoretiske undervisning og bestået de tilhørende teoretiske prøver. 

 

Du kan læse en beskrivelse af den teoretiske uddannelse Åbner internt link i det nuværende vindueher. 

Den praktiske uddannelse består af minimum 15 timer skoleflyvning samt en praktisk prøve. Op til 5 timer kan skoles "udenfor" ATO med en instruktør, som er kvalificeret IRI(A) eller FI(A)+IR(A). Der skal, som minimum skoles 10 timer på fly, i en ATO. Før skoling i ATO kan påbegyndes, skal der gennemføres en "Pre-entry assessment", som vil være grundlag for hvilke manøvrer der skal trænes i ATO forløbet.

 

Hvis man på et senere tidspunkt ønsker at erhverve et "rigtigt" instrumentbevis, (Competency Based IR, CBIR), dækker teorien til EIR også i f.t. CBIR. De timer som er skolet til EIR, og timer som efterfølgende er opnået IFR som EIR/PIC, kan for en dels vedkommende modregnes i de nødvendige 40 timers skoling, som er krævet til et CBIR.

 

Ikaros ATO kan tilbyde undervisning til GEN, IR teori og den praktiske uddannelse til (EIR) og CBIR.

 

Information vedr. udvidelse til fler-motoret fly kan ses Åbner internt link i det nuværende vindueher.

 

Du kan se vore priser, og yderligere information, vedr. EIR(A)SE Åbner internt link i det nuværende vindueher.

 Ikaros ATO er godkendt af Trafikstyrelsen til at udbyde uddannelse til EIR(A)SE; du kan se vores godkendelser her.

 

 

 

 

 

 

Kontakt Ikaos ApS - Klik nu

 

 

Taxa Flyvning

Vi tilbyder ikke Taxaflyvning for tiden!

 

 

Ikaros har følgende fly til udlejning

Cessna 172 Skyhawk

 • OY-BSV
 • OY-BUM
 • OY-JPC

Cessna 172P

 • OY-FLY

Ikaros Fly ApS tilbyder p.t. følgende

Ikaros Fly ApS tilbyder p.t. følgende:

 • PPL, privatflyvercertifikat.
 • Night-qualification, udvidelse med NAT-VFR rettighed
 • CPL – Commercial Pilot License Instrument Rating – Single Engine
 • Multi Engine Class Rating
 • Multi Engine Imstrument Rating
 • Diff./fam.-training, omskoling til anden flytype
 • PFC, forlængelse af rettigheder, (PPL / CPL / IR / ME)
 • IFR træning på proceduretræner, (en- og tomotoret propel)
 • VFR og IFR træning på Flysimulator, (en- og tomotoret propel)

© Kap Webdesign 2014  Typo3 CMS from - Kap Webdesign