Modular uddannelse

Hvis du efter erhvervelsen af Privatflyvercertifikat, (PPL), ønsker at videre uddanne dig til kommerciel pilot, (CPL), kan du vælge 2 veje:

 

 • integreret uddannelse eller
 • modular uddannelse

Den modulare uddannelse er ideel for den kommende kommercielle pilot, som ikke kan, eller vil, gennemgå et integreret forløb. Der kan være familiære, arbejdsmæssige eller økonomiske grunde til dette. I et modulart forløb vil du, i samarbejde med flyveskolen, kunne tilpasse forløbet i f.t. til personlige forhold, ønsker og tid til rådighed.

Ikaros ATO har i over 30 år uddannet mange piloter til CPL og tilknyttede uddannelser. Det har altid været i modulare forløb og det vil det fortsat være. 

Nedenfor kan du læse en beskrivelse af det modulare forløb og du kan her Initierer fildownloadOversigt. danne dig et overblik over økonomien. Ikaros ATO opkræver ikke betaling for uddannelsen på forhånd, men efterlever "Good practice" ordningen, som er udstukket af Trafikstyrelsen; se mere Åbner eksternt link i et nyt vindueher. 

HVAD ER MODULAR UDDANNELSE ?

På den modulare  kommercielle uddannelse ved Ikaros tilrettelægger du, i samarbejde med skolens administration, hvornår du ønsker at gennemgå din uddannelse. Du er således ikke forpligtet til at følge et fast kursusforløb, men har f.eks. mulighed for at passe et arbejde sideløbende med uddannelsen.

Uddannelsens opbygning foregår i trin - moduler - som afsluttes eet ad gangen og som hver for sig udgør en uddannelse, der udvider dine rettigheder og kompetencer som pilot.

Fordelen ved at gennemføre pilotuddannelsen på denne måde er, at du i stor udstrækning selv kan bestemme, hvornår du ønsker at bruge tid og penge på uddannelsen.

Ulempen ved dette valg, sammenlignet med den integrerede pilotuddannelse, er at du formentligt vil være lidt længere tid om at færdiggøre uddannelsen.

I nedenstående vil du blive præsenteret for et forslag til opbyggelsen af et komplet uddannelsesforløb.

Der er mange muligheder for at sammensætte forløbet, afhængigt af om du har flyveerfaring i forvejen, men her ser du den løsning, som i henhold til lovgivning og vor erfaring, er hensigtsmæssig.

UDDANNELSESBESKRIVELSE

I det efterfølgende kan du læse en kort beskrivelse af alle de moduler som du behøver for at blive professionel pilot.

Helbredsgodkendelse - Medical Class 1
Før du påbegynder uddannelsen bør du få foretaget en helbredsmæssig undersøgelse til kommerciel pilot; (Class 1 Medical). Det foregik tidligere ved Flyvemedicinsk Center på Glostrup Hospital, men den enhed er nu nedlagt og p.t. kan undersøgelsen foregå i Vandel; se Åbner eksternt link i et nyt vindueher. og bestille tid til en undersøgelse. Undersøgelsen koster ca. 7.000 kr.

Privat Pilot Licence - PPL
For at starte på den modulare  kommercielle uddannelse skal du have et privatflyvercertifikat hvor du vil modtage din grunduddannelse som pilot og lære at flyve efter de visuelle flyveregler - VFR. Med et PPL certifikat må man således flyve i "godt vejr" men uden at modtage betaling herfor.

Åbner internt link i det nuværende vindueDu kan læse mere om PPL-uddannelsen ved at klikke her

VFR natflyvningsrettigheder - Night Qualification
Som trafikflyver skal du selvfølgeligt være i stand til at flyve på alle tider af døgnet. Flyvning om natten præsenterer en række problemer m.h.t. navigation, start og landing. Disse problematikker vil du blive præsenteret for ved at flyve 5 timers skoleflyvning om natten og efterfølgende får du rettighed til selv at flyve om natten.

Åbner internt link i det nuværende vindueDu kan læse mere om VFR-nat uddannelsen ved at klikke her

ATPL teori - Airline Transport Pilot Licence
På dette kursus vil du lære alt den teori. som en professionel pilot skal kunne for at være kvalificeret til at flyve i et luftfartsselskab på turboprop- eller jetflyvemaskiner. Undervisningen består af 12 fag og afsluttes med 12 eksamener aflagt overfor Trafikstyrelsen. Undervisningen foregår som daghold, aftenhold eller som selvstudium - Distance Learning. Undervisning på dag- eller aftenhold - ca. 700 timer - afvikles normalt over 1 - 1½ år og selvstudiet vil selvfølgeligt variere efter hvor meget tid du selv kan afse.

Opflyvning 1
For at få udstedt et instrument flyvebevis (Single Engine Instrument Rating) er der et krav om pilotens erfarings niveau, og man skal derfor have fløjet et antal timer udover det, som indgår i den skoleflyvning, der ligger forud. Opflyvningsmodul 1 indeholder derfor 45 timers flyvning, som du selv tilrettelægger.

Single Engine Instrument Rating - SE IR
Single Engine Instrument Rating er uddannelse i at flyve i "dårligt vejr" efter instrument flyvereglerne - også kaldet "IFR". Med henblik på kommerciel flyvning er en pilot naturligvis nødt til at have denne kvalifikation, da de fleste kunder vil have svært ved at acceptere aflysning p.g.a. dårligt vejr. Du vil i løbet af denne del af uddannelsen lære at flyve i skyer, starte og lande i dårlig sigtbarhed kun ved hjælp af instrumenter, i modsætning til visuelle flyvereglerne, hvor flyvningen foregår med reference til terrænet. Modulet består af 50 timers skoleflyvning, hvor noget foregår i simulator og afsluttes med en praktisk flyveprøve aflagt overfor Trafikstyrelsen.

Åbner internt link i det nuværende vindueDu kan læse mere om SE-IR-uddannelsen ved at klikke her

Opflyvning 2
Lige som til SE-IR er der også et krav til minimum flyvetid for at få udstedt et fler-motors bevis. Den forudgående skoleflyvning giver dig ikke det krævede antal total timer og du skal derfor i dette opflyvningsmodul selv tilrettelægge ca. 10 timers flyvning.

Multi Engine Instrument Rating - ME/CR og ME/IR
Da lovgivningen kræver at al kommercielt luftfart, der udføres i henhold til instrument flyveregler (IFR), skal udføres på fler-motoret flyvemaskiner, vælger de fleste luftfartsselskaber, at udføre flyvningerne på fler-motorede flyvemaskiner for at sikre kunderne imod aflysning p.g.a. dårligt vejr. Derfor vil denne kvalifikation øge dine muligheder for at få ansættelse i et luftfartsselskab. Uddannelsen består af 14 timers skoleflyvning på et fler-motoret fly og afsluttes med en praktisk flyveprøve aflagt overfor Trafikstyrelsen. Det er et krav for at kunne gennemgå en uddannelse, (Type Rating), på et trafikfly, f.eks. Boing 737, at aspiranten har opnået ATPL teori, CPL certifikat og MEIR, samt MCC kursus, (se nedfor).

Åbner internt link i det nuværende vindueDu kan læse mere om ME-CR-uddannelsen ved at klikke her
Åbner internt link i det nuværende vindueDu kan læse mere om ME-IR-uddannelsen ved at klikke her

Opflyvning 3
Lige som de forudgående uddannelser er der også et minimum erfaringskrav til piloter, som ønsker et kommercielt pilotcertifikat; CPL. Da de forudgående uddannelser ikke giver dig det nødvendige totale timetal, skal du selv tilrettelægge afviklingen af ca. 30 timer.

Commercial Pilot Licence - CPL
Commercial Pilot Licence er den uddannelse, hvor du opøver dine flyvefærdigheder til at være ekstra gode med henblik på at kunne afvikle en flyvning præcist, rationelt, sikkert og professionelt. Modulet indeholder 15 timers VFR skoleflyvning og afsluttes med en praktisk flyveprøve overfor Trafikstyrelsen.

Åbner internt link i det nuværende vindueDu kan læse mere om CPL-uddannelsen ved at klikke her

Multi Crew Coordination Course - MCC
MCC er et uddannelseskrav for at flyve fly som skal betjenes af mere end en pilot (Multi Pilot Aeroplane). Kurset fokuserer på de faktorer som har indflydelse på samarbejdsevnen i et moderne cockpit. Modulet består af en teoretisk del samt 20 timers flyvning på en godkendt simulator.

Vedligeholdelse af certifikatet
Indtil du får ansættelse i et luftfartsselskab, skal du selv sørge for at vedligeholde dine pilot rettigheder og certifikater. Vedligeholdelseskravene er beskrevet her. Som udgangspunkt, kan du vedligeholde dine certifikater/rettigheder med et Proficiency Check én gang om året. Et PC kan afvikles hos de fleste flyveskoler i Danmark.

PRISER
Prisen på den modulare pilotuddannelse afhænger af mange forhold, bl.a. dine forudsætninger og evner, samt hvilke flytyper du vælger at afvikle din skoleflyvning på.

Åbner internt link i det nuværende vindueDu kan se alle Ikaros's priser ved at klikke her.

BRANCHEN
De fleste luftfartsselskaber kræver, at du har flyveerfaring før du kan få ansættelse. De fleste professionelle piloter har derfor på et tidligt tidspunkt i deres karriere fundet midlertidige pilotjobs for at erhverve sig den nødvendige flyveerfaringer. Nogle vælger at flyve som flyveinstruktører. Andre flyver for faldskærms- og svæveflyveklubber eller du kan uddanne dig til at flyve reklame flyvning med banner. Du vil få rig mulighed for at lære branchen at kende i løbet af din uddannelse, som i høj grad er præget af, at du flyver med professionelle instruktører, hvoraf mange til daglig er piloter i de store luftfartsselskaber.

 

Kontakt Ikaos ApS - Klik nu

 

Taxa Flyvning

Vi tilbyder ikke Taxaflyvning for tiden!

 

Ikaros har følgende fly til udlejning

Cessna 172 Skyhawk

 • OY-BSV
 • OY-BUM
 • OY-JPC

Cessna 172P

 • OY-FLY

Ikaros Fly ApS tilbyder p.t. følgende

Ikaros Fly ApS tilbyder p.t. følgende:

 • PPL, privatflyvercertifikat.
 • Night-qualification, udvidelse med NAT-VFR rettighed
 • CPL – Commercial Pilot License Instrument Rating – Single Engine
 • Multi Engine Class Rating
 • Multi Engine Imstrument Rating
 • Diff./fam.-training, omskoling til anden flytype
 • PFC, forlængelse af rettigheder, (PPL / CPL / IR / ME)
 • IFR træning på proceduretræner, (en- og tomotoret propel)
 • VFR og IFR træning på Flysimulator, (en- og tomotoret propel)

© Kap Webdesign 2014  Typo3 CMS from - Kap Webdesign