Simulator / FNPT II

Ikaros ATO anvender, som flere andre flyveskoler i Danmark simulator, (FNPT II), i f.m. vore uddannelser. Men vor FNPT II er den eneste i DK, som har "Motion". Den kan således bevæge sig i 3 planer og dette er især en fordel når der skoles instrumentflyvning. Vor FNPT II er bygget afÅbner eksternt link i et nyt vindue Redbird i USA og er af typen FMX. Den har 6 skærme, som tilsammen giver en synsvidde på 200 grader hvilket især er ønskværdigt i f.m. med visse manøvrer under instrumentskoling. Databasen i vor FMX holdes opdateret med oplysninger på mere end 4000 flyvepladser over hele Jorden. Alle baner, taxiveje og anflyvninger vises korrekt, som vist på de Jeppesen kort, som vi normalt anvender. En lang række af fejl kan simuleres på motor(er), instrumenter og systemer, herunder fejl og situationer, som ikke kan udføres forsvarligt i luften. Endvidere kan vi simulere alle typer vejr herunder også isning, som vi normalt ikke kan skole aktuelt i fly. FMX er udstyret med GNS530 og GNS430 og eleven kan således indøve GPS anflyvning; (LNAV, LNAV/VNAV og LPV). FMX er endvidere udstyret med KAP140 hvorfor brug af Autopilot også kan trænes.

 

Vor FMX er normalt konfigureret som en C172S, men kan også simulere PA28R eller PA34. Den er p.t "kun" godkendt i f.t. vore skoleprogrammer, som C172S.

 

FMX bliver een gang om året kontrolleret og godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen. Godkendelsen, og hvad den kan bruges til, kan ses her.

 

Vi anvender primært FMX til instrumentskoling. Instrumentbevis kræver skoling i 40 Åbner internt link i det nuværende vindue(CBIR) eller 50 timer Åbner internt link i det nuværende vindue(IR) og 25 (CBIR) eller 35 timer (IR) kan/må afvikles i FMX. Det gøres til en lavere omkostning end ved skoling i fly og mere effektivt henset til mindre chance for aflysning p.g.a. vejr og også fordi man hurtigt kan "flytte" flyet tilbage til slutindflyvningen.

 

For de piloter, som har opnået instrumentrettighed, kan hvert andet af det Åbner internt link i det nuværende vindueårlige PC afvikles i FMX. Igen er der penge at spare, men der er også mulighed for at afvikle PC på en "fremmed" plads og under mere realistiske og udfordrende vilkår.

 

FMX er også til rådighed for Åbner internt link i det nuværende vinduePrøvelektioner og kan også Åbner internt link i det nuværende vindueudlejes til piloter efter forudgående instruktion og godkendelse.

 

Se et par små video klip her:

- Initierer fildownloadEn elev der træner instrumentflyvning i skyer.

Initierer fildownloadILS anflyvning til RWY11, EKRK

Initierer fildownloadVisuel anflyvning til RWY03, EKRK; om natten og med "Big Moon".

Initierer fildownloadMotorstop under anflyvning til RWY03, EKRK

- Initierer fildownloadVor instruktør, STI, demonstrerer FMX "Motion"

 

 

Kontakt Ikaos ApS - Klik nu

 

 

Taxa Flyvning

Vi tilbyder ikke Taxaflyvning for tiden!

 

 

Ikaros har følgende fly til udlejning

Cessna 172 Skyhawk

 • OY-BSV
 • OY-BUM
 • OY-JPC

Cessna 172P

 • OY-FLY

Ikaros Fly ApS tilbyder p.t. følgende

Ikaros Fly ApS tilbyder p.t. følgende:

 • PPL, privatflyvercertifikat.
 • Night-qualification, udvidelse med NAT-VFR rettighed
 • CPL – Commercial Pilot License Instrument Rating – Single Engine
 • Multi Engine Class Rating
 • Multi Engine Imstrument Rating
 • Diff./fam.-training, omskoling til anden flytype
 • PFC, forlængelse af rettigheder, (PPL / CPL / IR / ME)
 • IFR træning på proceduretræner, (en- og tomotoret propel)
 • VFR og IFR træning på Flysimulator, (en- og tomotoret propel)

© Kap Webdesign 2014  Typo3 CMS from - Kap Webdesign