Forlængelse og generhvervelse

Dit radio certifikat, (N-NEG, BEG, GEN, N-JOR), vil være påtegnet med en gyldighedsperiode, som relaterer sig til indehaverens sprogniveau:

 

 • 4 år for niveau 4
 • 6 år for niveau 5
 • ∞ for niveau 6 

For at et radio certifikat kan bevare sin gyldighed, skal:

 

 • indehaveren af certifikatet have udført mindst 10 timers tjeneste som luftfartsradiotelefonist inden for de seneste 3 år, og
 • certifikatet have en gyldig sprogniveaupåtegning.

Forlængelse af gyldighed:

Du kan i den 3 måneders periode, der ligger forud for udløbet af den hidtidige sprogniveaupåtegning forlænge rettigheden ved een af nedenstående metoder. Disse procedurer skal også anvendes hvis dato for sprogniveaupåtegning er overskredet:  

 

 1. praktisk prøve i to-vejs kommunikation i forbindelse med en simuleret flyvning med anvendelse af det på- gældende sprogs fraseologi og interview på klart sprog med udgangspunkt i arbejdsrelaterede og konkrete emner eller
 2. en bedømmelse af certifikatindehaverens sprogniveau, foretaget af en sprogassessor i forbindelse med certifikatindehaverens aflæggelse af praktisk PFC (Proficiency Check = duelighedstjek), i en virksomhed. der er godkendt som sprogtestvirksomhed, eller
 3. for certifikatindehavere, der ikke aflægger praktisk PFC, en bedømmelse af certifikatindehaverens sprogniveau, foretaget af en sprogassessor, der er ansat i en sprogtestvirksomhed, i forbindelse med certifikatindehaverens udøvelse af certifikatets rettigheder i et operationelt miljø.

(Prøven og interviewet, jf. pkt. 1, kan kun aflægges over for Trafikstyrelsen).

 

For at gyldighedsperioden for certifikatets sprogniveaupåtegning kan generhverves eller forlænges, kræves, at certifikatindehaveren opnår mindst sprogniveau 4 i prøven og interviewet, jf. pkt. 1, eller at bedømmelsen, jf. pkt. 2 eller 3, fører til samme resultat.

 

Generhvervelse:

Såfremt indehaveren ikke opfylder ovennævnte krav om 10 timers tjeneste inden for de seneste 3 år, er rettighed mistet og der kræves aflæggelse af fornyede prøver for udstedelse af pågældende certifikat.  

 

Ikaros ATO er godkendt som sprogtestvirksomhed og du kan se vores godkendelser her.

 

Emnerne ovenfor er i h.t. BL 6-08, som kan ses Åbner eksternt link i et nyt vindueher.

Kontakt Ikaos ApS - Klik nu

 

Taxa Flyvning

Vi tilbyder ikke Taxaflyvning for tiden!

 

Ikaros har følgende fly til udlejning

Cessna 172 Skyhawk

 • OY-BSV
 • OY-BUM
 • OY-JPC

Cessna 172P

 • OY-FLY

Ikaros Fly ApS tilbyder p.t. følgende

Ikaros Fly ApS tilbyder p.t. følgende:

 • PPL, privatflyvercertifikat.
 • Night-qualification, udvidelse med NAT-VFR rettighed
 • CPL – Commercial Pilot License Instrument Rating – Single Engine
 • Multi Engine Class Rating
 • Multi Engine Imstrument Rating
 • Diff./fam.-training, omskoling til anden flytype
 • PFC, forlængelse af rettigheder, (PPL / CPL / IR / ME)
 • IFR træning på proceduretræner, (en- og tomotoret propel)
 • VFR og IFR træning på Flysimulator, (en- og tomotoret propel)

© Kap Webdesign 2014  Typo3 CMS from - Kap Webdesign