Differences & familiarisation training

Indledning:

Hvis man f.eks. har taget sit certifikat på en Cessna 172, og gerne vil prøve at flyve f.eks. Piper 28 har man selvfølgeligt mulighed for det, men bestemmelserne kræver, at når man skifter mellem fly af forskellige fabrikater eller forskellige modeller, skal der udføres forskellige former for træning før man må flyve den anden flyvemaskine.

Single Engine Piston Land (SEPL)

SEPL kan dele op i 6 varianter, kaldet variant-rettigheder:

  • Variant 1 : Fly som har optrækkeligt understel
  • Variant 2 : Fly som har stilbar propelbladvinkel
  • Variant 3 : Fly som har motor med turbolader
  • Variant 4 : Fly som har trykkabine
  • Variant 5 : Fly som har halehjul
  • Variant 6 : Fly som ikke har nogle af ovennævnte egenskaber

Når man består en flyveprøve får man variant-rettighed svarende til den flyvemaskine som flyveprøven er gennemført på, normalt variant 6.

Hvis man ønsker, at flyve en anden flyvemaskine end den man bestod sin flyveprøve på, skal der altså udføres en form for træning.

Der skelnes imellem to former for trænning:

Familiarisation training
Er et begreb som kun findes inden for SEPL klassen og kan udføres af piloten selv. Familiarisation training skal udføres, hvis det kræver yderligere viden at operere den pågældende flyvemaskine. I praksis betyder det at man skal studere flyets manual grundigt, for at inprente sig de ændringer i hastigheder, vægtbegrænsninger, brændstofforbrug -og kapacitet, start og landings præstationer som måtte være anderledes end man måske er vant til. Dette har man lov til at foretage selv.

Differences training
Skal udføres med en flyveinstruktør og er nødvendigt hvis der kræves yderligere viden og træning for at operere den pågældende flyvemaskine. I praksis betyder det at man skal foretage det samme grundige studie som ved familiarisation training, men at man desuden skal foretage skoleflyvning, hvor man skal demonstrere at man forstår at behandle den/de nye egenskab(er) som flyvemaskinen har.

Med andre ord…
Hvis man ønsker at opnå en variant-rettighed man ikke har, skal man lave differences training og hvis man skifter til fly indenfor en eller flere variant-rettigheder man allerede har, skal man lave en familiarisation.

Eksempel hvor der kræves differences training:
Man har variant-rettighed til Cessna uden stilbar propelbladvinkel og ønsker, at flyve en Cessna med stilbar propelbladvinkel.

Eksempel hvor der kræves familiarisation training:
Man har variant-rettighed til Cessna med stilbar propelbladvinkel og ønsker, at flyve en Piper med stilbar propelbladvinkel.

Multi engine Piston Land (MEPL)

Differences training på MEPL
Alle fly i MEPL klassen er som udgangspunkt typer og det kræver Differences training at få rettighed til at flyve hver enkelt.

Se iøvrigt AIC B 03/08 fortegnelse over luftfartøjers indeling i klasser og typer.

Vedligeholdelse af variant-rettigheder:

SEPL: Når man har udført Differences training på en SEPL typevariant flyvemaskine, skal rettigheden ikke vedligeholdes.

MEPL: Når man har udført Differences training på en en MEPL type, skal variant- rettigheden vedligeholdes inden 2 år. Vedligeholdelse sker ved at man udnytter rettigheden. Rettigheden er derfor gyldig i 2 år fra sidste gang man fløj den pågældende type. Dette skal ikke forveksles med det krav, at ens MEPL rettighed skal fornys hvert år.

Flyleje hos Ikaros

Hvis du ønsker at leje et fly hos Ikaros skal du være opmærksom på at vi ikke altid accepterer at du selv udfører familiarisation training på vores fly. Hvis du ikke tidligere har fløjet på et af de fly som du kan leje hos os, vil vi i hvert enkelt tilfælde tage stilling til om vi vil lade dig udføre familiarisation training selv. I tilfælde hvor vi ikke mener at det er rimeligt at du selv udfører familiarisation training, vil vi som regel forlange at du, sammen med en af vores instruktører udfører 3 starter og landinger samt begrænset airwork hvis relevant. Ved at Åbner internt link i det nuværende vinduelogge ind her, kan du under Pers. oplys, se hvilke flytyper som Ikaros har godkendt du kan leje.