Forlængelse og generhvervelse

UNDER REVISION

Forlængelse og generhvervelse
Dit radio certifikat, (N-NEG, BEG, GEN, N-JOR), vil være påtegnet med en gyldighedsperiode, som relaterer sig til indehaverens sprogniveau:

4 år for niveau 4
6 år for niveau 5
∞ for niveau 6

Udøvelsen af de rettigheder, der er knyttet til et radiocertifikat er betinget af, at

a. indehaveren har gjort sig bekendt med den korrekte betjening af det pågældende kom-munikationsudstyr, og

b. certifikatet har en gyldig sprogniveaupåtegning

Forlængelse af gyldighed for sprogniveau:

Sprogniveaupåtegning kan forlænges eller generhverves ved een af nedenstående metoder. Disse procedurer skal også anvendes hvis dato for sprogniveaupåtegning er overskredet:

en bedømmelse af certifikatindehaverens sprogniveau, foretaget af en sprogassessor i forbindelse med certifikatindehaverens aflæggelse af praktisk PFC (Proficiency Check = duelighedstjek), , eller
for certifikatindehavere, der ikke aflægger praktisk PFC, en bedømmelse af certifikatindehaverens sprogniveau, foretaget af en sprogassessor, i forbindelse med certifikatindehaverens udøvelse af certifikatets rettigheder i et operationelt miljø.

For at gyldighedsperioden for certifikatets sprogniveaupåtegning kan generhverves eller forlænges, kræves, at certifikatindehaveren opnår mindst sprogniveau 4 i bedømmelsen foretaget som nævnt i pkt. 1 eller pkt. 2