Udlejningspriser

Priserne er gældende pr. 1. Juli 2024.

Bemærk at der lovmæssigt er indført “Energiafgift” i f.m. flyudlejning (“Private Pleasure”) pr. 1. Oktober 2008. Denne afgift tillægges Udlejningsprisen. Afgiftens størrelse fremgår af nedenstående tabel og er beregnet fra den officielle sats, som er 6,187 DKK/Ltr.

Endvidere er det pr. 1. Januar 2010 lovmæssigt indført, at udlejning af fly skal tillægges moms.

Vore priser er baseret på SHELL’s listepris i Roskilde Lufthavn. Merpris pr. liter ved tankning på andre lufthavne vil blive viderefaktureret til flyets lejer.

Med virkning fra 1. August 2023 er det desværre igen nødvendigt, at indføre et tillæg som skal dække udsving i prisen på Avgas!

Nedenstående tabel udviser SHELL’s nyeste prisliste som er dateret 1. Juli 2024:

LUFTHAVN AVGAS 100LL
Uden afgift og moms Med afgift og uden moms Med afgift og moms
Roskilde

14,75

21,03

26,29

Aalborg

16,50

22,78

28,48

Aarhus

15,95

22,23

27,79

Rønne

25,00

31,28

39,10

Fabrikat Type Reg Flyleje Energiafgift Tillæg vedr. Avgas I alt, (inkl. moms), udlejning I alt, (inkl. moms), skoleflyvning Afregning Certifikat-
krav
Time-
krav
Bemærkninger
Cessna C172 BSV 1.316,00 177,00 0,00 1.866,25 1.645,00 Tacho PPL G5 AI + G5 HSI + GTN650 + GFC500 AP
BUM 1.316,00 178,00 0,00 1.867,50 G5 AI + G5 HSI +GNC355a
BNH 1.635,00 223,00 0,00 2.322,50 2.043,75 Airborne PPL 150 G3X + G5 Stby AI + GTN650 + GFC600 AP + SmartGlide

Du kan læse mere om vores udlejningsbetingelser ved at læse introduktionen til dette afsnit.

FORSIKRING:

Type Reg Selvrisiko, (DKK) Risikodækning

DKK

Passager-
forsikring
C172 BSV 10.000 25,00 / Airborne time Ja
BUM
BNH
Risikodækning:

Betales som et tillæg til timeprisen. Ved betaling af tillægget, fritages du for betaling af evt. selvrisiko i forbindelse med den pågældende udlejning. Tillægget er valgfrit og kan hhv. til- og fravælges fra gang til gang.

GODKENDTE OPERATIONER:

Type Reg IFR/VFR Ikke offentligt
godkendte pladser
Græsbaner
C172 BSV IFR Efter aftale Ja
BUM
BNH