Udlejningspriser

Priserne er gældende pr. 1. September 2023.

Bemærk at der lovmæssigt er indført “Energiafgift” i f.m. flyudlejning (“Private Pleasure”) pr. 1. Oktober 2008. Denne afgift tillægges Udlejningsprisen. Afgiftens størrelse fremgår af nedenstående tabel og er beregnet fra den officielle sats, som er 5,746 DKK/Ltr.

Endvidere er det pr. 1. Januar 2010 lovmæssigt indført, at udlejning af fly skal tillægges moms.

Vore priser er baseret på SHELL’s listepris i Roskilde Lufthavn. Merpris pr. liter ved tankning på andre lufthavne vil blive viderefaktureret til flyets lejer.

Nedenstående tabel udviser SHELL’s nyeste prisliste som er dateret 1. September 2023:

LUFTHAVN AVGAS 100LL
Uden afgift og moms Med afgift og uden moms Med afgift og moms
Roskilde

15,25

21,09

26,36

Aalborg, Aarhus og Billund

16,95

22,79

28,49

Med virkning fra 1. Juli 2021 har vi haft indført et tillæg, som dækkede pris udsving +/- på Avgas.

Med virkning fra 1. Januar 2023 er tillægget inkluderet i det enkelte fly’s listepris.

Hvis der igen opstår store udsving i prisen på Avgas, vil vi oprette tillægget igen og det vil blive reguleret i takt med prisen på Avgas i Roskilde.

Med virkning fra 1. August 2023 er det desværre igen nødvendigt, at indføre et tillæg som skal dække udsving i prisen på Avgas!

Fabrikat Type Reg Flyleje Energiafgift Tillæg vedr. Avgas I alt inkl. moms Afregning Certifikat-
krav
Time-
krav
Bemærkninger
Cessna C172 BSV 1.316,00

164,00

6,00 1.857,50 Tacho PPL G5 AI + G5 HSI + GTN650 + GFC500 AP
BUM 1.316,00

166,00

6,00 1.860,00 G5 AI + G5 HSI +GNC355a
BNH 1.635,00

207,00

8,00 2.310,00 Airborne PPL 150 G3X + G5 Stby AI + GTN650 + GFC600 AP + SmartGlide

Du kan læse mere om vores udlejningsbetingelser ved at læse introduktionen til dette afsnit.

FORSIKRING:

Type Reg Selvrisiko, (DKK) Risikodækning

DKK

Passager-
forsikring
C172 BSV 10.000 25,00 / Airborne time Ja
BUM
BNH
Risikodækning:

Betales som et tillæg til timeprisen. Ved betaling af tillægget, fritages du for betaling af evt. selvrisiko i forbindelse med den pågældende udlejning. Tillægget er valgfrit og kan hhv. til- og fravælges fra gang til gang.

GODKENDTE OPERATIONER:

Type Reg IFR/VFR Ikke offentligt
godkendte pladser
Græsbaner
C172 BSV IFR Efter aftale Ja
BUM
BNH