Konvertering

SIDEN ER UNDER REVISION, MEN ER IKKE “HELT VED SIDEN AF”

Dette afsnit henvender sig til piloter, der ikke har EASA / JAR certifikat.

  • Generelt
  • Ikke – EASA / JAR certifikater, udstedt af EU-lande samt Norge og Island
  • Ikke – EASA / JAR certifikater, udstedt af lande udenfor EU (f.eks. USA)
  • Ikke – EASA / JAR certifikater, CPL og FI
  • Konvertering

(Nedenstående kan også læses i sin fulde version i BL 6-69

BL’en er ikke gyldig mere, men er erstattet af denne AIC.

Generelt

Hvad er validering ? Validering giver indehaveren af et certifikat, der ikke er udstedt i henhold til EASA / JAR, tilladelse til at udøve certifikatets rettigheder på dansk registreret fly. Der er altså ikke tale om konvertering !

Validering udstedes af Trafikstyrelsen efter ansøgning på en autoriseret formular.

Hvis man ikke opfylder betingelserne for validering er man nødsaget til at erhverve nye certifikater udstedt i henhold til EASA-FCL krav. Se afsnittet “Konvertering”.

Uanset at man har fået valideret sit udenlandske certifikat, skal man huske at man stadigvæk skal vedligeholde sine certifikater/rettigheder i udstedelseslandet.

Ikke – EASA / JAR certifikater, udstedt af EU-lande samt Norge og Island

VFR DAG
Med certifikater fra disse lande har man uden validering lov til at udøve sine ikke-kommercielle rettigheder VFR om dagen inden for EU-landene samt Norges og Islands luftrum.

IFR og VFR NAT
Ønsker man yderligere at flyve VFR om natten eller IFR kræves det at man foretager en validering, hvilket i praksis vil sige at man gennemfører et Proficiency check. En sådan validering er gyldig i maksimalt ét år ad gangen.

Ikke – EASA / JAR certifikater, udstedt af lande udenfor EU (f.eks. USA)

VFR DAG
Med certifikater fra disse lande har man uden validering lov til at udnytte sine ikke-kommercielle rettigheder VFR om dagen, inden for dansk FIR, men kun i 90 dage fra indrejsedatoen i Danmark. Hvis man opholder sig i Danmark i mere en 90 dage, eller hvis man ønsker, at flyve udenfor dansk FIR, skal man søge om validering hos SLV.

IFR og VFR NAT
Ønsker man at flyve VFR om natten eller IFR kræves det at man foretager en validering, hvilket i praksis vil sige at man gennemfører et Proficiency check. En sådan validering er gyldig i maksimalt ét år ad gangen.

Ikke – EASA / JAR certifikater, CPL og FI

For alle ikke – EASA / JAR certifikater (uanset udstedelsesland) gælder desuden:

CPL – erhvervscertifikat:
Validering af kommercielle certifkater begrænses til at gælde en bestemt funktion i et bestemt luftfartsforetagende, og der kræves dokumentation for afklaring af arbejds- og opholdstilladelsesmæssige forhold.

FI – instruktørbevis:
Instruktørrettigheder kan ikke valideres

Konvertering

Hvis man ønsker, at få udstedt et EASA PPL certifikat på baggrund af et gyldigt ICAO certifikat, skal man have mere end 100 timers totaltid, bestå teoriprøve i love og bestemmelser, menneskelig ydeevne og begrænsning, have et godkendt radiocertifikat og en EASA klasse 2 medical. Endelig skal man aflægge og bestå en praktiske flyveprøve (Skill test).

Der er pt. ikke mulighed for konvertering af udenlandske CPL, IR og ATPL certifikater til EASA certifkater.

Hvis man ønsker, at få udstedt CPL, IR og ATPL EASA certifikater, skal man gennemgå fuldt teoripensum til det pågældende certifikat/rettighed, bestå en EASA-FCL teoriprøve samt gennemføre den praktiske skoleflyvning. Endelig skal man aflægge og bestå en praktiske flyveprøve (Skill test) for hver af de EASA certifikater/rettigheder man ønsker.

Det er vores erfaring, at det er muligt, at få en reduktion i kravet til antallet af flyvetimer i skoleprogrammet, dog således at man stadig skal gennemføre alle elementerne i skoleprogrammet, og har man tilstrækkelig høj flyvestandard vil dette alt andet lige ikke tage lige så lang tid som der måtte være afsat i det normale skoleprogram i henhold til EASA-FCL.

Hos Ikaros Fly ApS har vi stor erfaring med at uddanne piloter som har udenlandske certifikater, så du skal være velkommen til at ringe eller maile til os, hvis du har nogen spørgsmål.