Fornyelse af rettighed

SEP(land) rettighed:
Du skal forny, (“Revalidate”), denne rettighed hvert 2. år:

Kan gøres ved at aflægge PFC, (VFR eller IFR), på et eet-motoret fly af klassen SEP(land). PFC kan afvikles indenfor 3 mdr. før udløb af rettigheden.

eller

Hvis du inden for de 12 mdr. der ligger før udløb af rettighed, flyver 11 timer, (heraf mindst 6 timer som fartøjschef), og udfører 12 starter og landinger, samt flyver én times træning med instruktør ombord, kan rettigheden også fornys. Instruktøren skal attestere turen i din logbog. En “Examiner” eller en dertil godkendt instruktør, f.eks. fra Ikaros, skal kontrollere din logbog og vil herefter udfylde en formular, som sendes til Trafikstyrelsen, samt påtegne dit indstikskort med ny udløbsdato. Flyvetimerne skal opnås på fly, som tilhører klassen SEP(land).

eller

Hvis du inden for de 12 mdr. der ligger før udløb af rettighed, flyver 12 timer, (heraf mindst 6 timer som fartøjschef), og udfører 12 starter og landinger, samt aflægger et PFC til en klasse- eller type rettighed , kan rettigheden også fornys. En “Examiner” eller en dertil godkendt instruktør, f.eks. fra Ikaros, skal kontrollere din logbog og indstikskort og vil herefter udfylde en formular, som sendes til Trafikstyrelsen, samt påtegne dit indstikskort med ny udløbsdato. Flyvetimerne skal opnås på fly, som tilhører klassen SEP(land), men PFC kan afvikles på fly af anden klasse/type eller i simulator.

Du kan se om du opfylder kravene til fornyelse Klik her.

IR(A)SE rettighed:
Du skal forny, (“Revalidate”), denne rettighed hvert år:

Gøres ved at aflægge PFC, (IFR), på et eet-motoret fly eller i vor FNPT II. Mindst hvert andet år skal der dog anvendes et fly i f.m. PFC. Hvis PFC aflægges på et fly af klassen SEP(land) kan denne rettighed fornys samtidig, (hvert andet år). PFC til klasserettighed og IR kan ikke kombineres i FNPTII. PFC kan afvikles indenfor 3 mdr. før udløb af rettigheden.

MEP(land) rettighed:
Du skal forny, (“Revalidate”), denne rettighed hvert år:

Gøres ved at aflægge PFC, (VFR eller IFR), på et fler-motoret fly af klassen MEP(land). PFC kan afvikles indenfor 3 mdr. før udløb af rettigheden.

IR(A)ME rettighed:
Du skal forny, (“Revalidate”), denne rettighed hvert år:

Gøres ved at aflægge PFC, (IFR), på fler-motoret fly eller simulator, (Single-pilot eller Multi-pilot). Hvis PFC aflægges på et fly af klassen MEP(land) kan denne rettighed fornys samtidig. IR(A)ME gælder også for IR(A)SE. PFC kan afvikles indenfor 3 mdr. før udløb af rettigheden.

FORKORTELSER:

  • SEP(land) Single Engine Piston Land Én-motoret land flyvemaskine med stempelmotor
  • MEP(land) Multi Engine Piston Land Fler-motoret land flyvemaskine med stempelmotor
  • IR(A)SE Instrument Rating Aeroplane Single Engine Instrumentbevis på én-motoret flyvemaskine
  • IR(A)ME Instrument Rating Aeroplane Multi Engine Instrumentbevis på fler-motoret flyvemaskine