Ikaros Fly ApS tilbyder uddannelse til privatflyver certifikat også kaldet PPL

Ikaros Fly ApS tilbyder uddannelse til privatflyver certifikat også kaldet PPL
Ikaros Fly ApS tilbyder uddannelse til privatflyver certifikat også kaldet PPL

Ikaros Fly ApS tilbyder uddannelse til privatflyver certifikat også kaldet PPL.

Her følger her en beskrivelse af:

Uddannelsens opbygning og indhold

Uddannelsen består blandt andet af:

 • Lægeundersøgelse
 • Teorikursus
 • Teoretisk prøve
 • Radiokursus
 • Skoleflyvning
 • Praktisk prøve

Lægeundersøgelse

Lægeundersøgelsen er noget grundigere end den velkendte undersøgelse til kørekort. Dog kan alle med almindeligt godt helbred bestå undersøgelsen uden problemer. Man kan godt blive privatpilot, selv om man bærer briller med relativ stor korrektion, blot begge korrektioner er omtrent ens. Visse farveblindheder kan også tillades.

Vi råder dig til, at få foretaget lægeundersøgelsen på et tidligt tidspunkt. Det er ærgerligt, hvis man "dumper" på et tidspunkt, hvor man allerede har brugt tid og penge på uddannelsen. En del læger landet over, er godkendt til at foretage undersøgelsen til PPL-certifikat. Du kan evt. få en liste hos Ikaros Fly.

En oversigt over godkendte flyvelæger finder du på Trafikstyrelsens

hjemmeside  her.

Teorikursus

Teorikursus afvikles over ca. 30 undervisningsaftener a´ 3 timer og indeholder følgende fag:

 • Luffartsret
 • Menneskelig ydeevne og begrænsninger
 • Meteorologi
 • Flyvepræstation og planlægning
 • Navigation
 • Flyveprincipper
 • Operationelle procedurer
 • Generelt luftfartøjskendskab

Der kræves ingen særlige skolemæssige kundskaber for at følge undervisningen, men det er vores erfaring, at man som minimum bør have 9. klasse eller tilsvarende, samt at man kan tale og forstå dansk. Såfremt du ikke har mulighed for at følge kursus her på skolen, kan du foretage et såkaldt selvstudium. Her læser du selv pensum igennem, hvorefter du mødes med en af vore instruktører, så du kan stille evt. spørgsmål. Den afsluttende prøve er den samme, hvad enten du følger kursus eller er selvstuderende.

Teoriprøve

Teorikurset afsluttes med en skriftlig prøve, hvor hvert fag skal bestås med minimum 75% rigtige svar.

Radiokursus

Radiokursus er en naturlig fortsættelse af det egentlige teorikursus. Her er undervisningen meget praktisk orienteret; f.eks. simulerer du, som elev, at flyve en rute, mens instruktøren simulerer flyveleder. Undervisningen omfatter også elementær radioteknik. Radiobeviset, (Nationalt Begrænset eller Begrænset), skal udstedes før PPL-certifikatet, og prøven afholdes således før den praktiske prøve til PPL-certifikatet.

Radiokurset afvikles over 8-10 undervisningsaftener.

Skoleflyvning

Skoleflyvningen er naturligvis den mest spændende del af hele uddannelsen. Her skal du omsætte al teorien til praksis, så du bliver i stand til først og fremmest at gennemføre en sikker flyvning, men også at vurdere vejrinformationer, beregne start- og landingsdistancer samt udfylde flyveplaner. Formålet med alt dette, er at gøre dig så dygtig, at du ikke senere bringer dig og dine passagerer i en farlig situation.

Vi lærer dig at starte og lande på "normale" baner, men også på små græsbaner. Du lærer, at navigere rundt i hele Danmark. Kort sagt, så lærer vi dig at klare skærene i enhver tænkelig situation.

Loven kræver, at du som minimum skal flyve 45 timers skoleflyvning. Disse 45 timer indeholder:

 • Opøvning af elevens evne til at beherske flyet
 • Navigationsflyvning (5 ture i alt, heraf 2 solo)
 • Soloflyvning (minimum 15 timer)

Skoleflyvningen foregår normalt på Cessna 172 Skyhawk.
Du kan se vores flyflåde, herunder selvfølgelig specielt Cessna 172 ved at Åbner internt link i det nuværende vindueklikke her

Praktisk prøve

Praktisk prøve aflægges over for en kontrollant godkendt af Trafikstyrelsen. Normalt tager prøven ca. 3 timer. Den starter med en overhøring i teori, efterfulgt af en flyvetur. Denne indledes med en kort navigationstur. Herefter demonstrerer du beherskelsen af diverse flyvemanøvrer og simulerede nødsituationer. Turen afsluttes, naturligt, med et par landingsøvelser. Prøven er således en stikprøve i alle dine flyvemæssige færdigheder.

PPL-certifikatets rettigheder

Certifikatets rettigheder er ret vidtstrakte. I princippet gælder dit PPL-certifikat i f.m. privat flyvning over hele verden. Dog skal der være rimelige vejrforhold, altså ikke skyer under en vis højde og en sigtbarhed på normalt ikke under 3 kilometer. Flyver du uden for Danmark, skal du dog være indehaver af et internationalt radiobevis, (engelsk flyversprog).

Som privatpilot med PPL-cert. må du gerne medtage passagerer, dog ikke mod betaling. Men du må godt dele alle udgifterne med venner og/eller familie, som du har med.

Gældende krav for at vedligeholde certifikatet

Vedligeholdelse af PPL-certifikatet er slet ikke så dyrt, som mange tror. Certifikatet er gyldigt i 2 år, og kan forlænges ved at opfylde nogle forholdsvis lempelige krav til flyvetid, (12 timer de sidste 12 måneder), og landinger, (12 inden for de sidste 12 måneder). Du kan læse de præcise vedligeholdelseskrav ved at klikke her.

Indehavere af pilotcertifikater, skal lægeundersøges med faste intervaller. Gyldigheden af ens heldbredsgodkendelse afhænger af ens alder, og er som følger til privatflyvercertifikat:

Fra Trafikstyrelsen's hjemmeside.

For Class 2 indehavere (i Danmark defineret som PPL, svæveflyvere, ultraletflyvere, ballonflyvere, AFIS operatører og kabine ansatte) er den betydeligste lempelse, at piloten fra 1. maj 2007 kun skal til fornyelsesundersøgelse hvert 5. år indtil det fyldte 40 år.

Endvidere kræves der ikke længere udvidet øre-, næse-, halsundersøgelse ved førstegangs udstedelse med mindre, der er lægelige indikationer, der begrunder dette.

Priser

Og hvad koster det så, at erhverve et PPL-certifikat? Vi kan desværre kun fortælle, hvad det minimum koster, da antallet af flyvetimer meget afhænger af den enkelte elevs evner, tid til rådighed o.s.v.. Se priser her


Kontakt Ikaos ApS - Klik nu

 

Taxa Flyvning

Vi tilbyder ikke Taxaflyvning for tiden!

 

Ikaros har følgende fly til udlejning

Cessna 172 Skyhawk

 • OY-BSV
 • OY-BUM
 • OY-JPC

Cessna 172P

 • OY-FLY

Ikaros Fly ApS tilbyder p.t. følgende

Ikaros Fly ApS tilbyder p.t. følgende:

 • PPL, privatflyvercertifikat.
 • Night-qualification, udvidelse med NAT-VFR rettighed
 • CPL – Commercial Pilot License Instrument Rating – Single Engine
 • Multi Engine Class Rating
 • Multi Engine Imstrument Rating
 • Diff./fam.-training, omskoling til anden flytype
 • PFC, forlængelse af rettigheder, (PPL / CPL / IR / ME)
 • IFR træning på proceduretræner, (en- og tomotoret propel)
 • VFR og IFR træning på Flysimulator, (en- og tomotoret propel)
-->

© Kap Webdesign 2014  Typo3 CMS from - Kap Webdesign