Nationalt Begrænset Radiocertifikat (N-BEG)

UNDER REVISION

Nationalt Begrænset Radiocertifikat (N-BEG)
Hvis du vil flyve VFR i dansk luftrum, skal du som minimum være indehaver at et “Nationalt begrænset certifikat som luftfartsradiotelefonist”, som vi normalt omtaler som N-BEG. Undervisningen til N-BEG foregår som regel i f.m. eller i forlængelse af den teoretiske del af PPL uddannelsen. Undervisningen er normeret til 4*3 timer og afsluttes med en prøve. Vi opretter kursus efter behov, men normalt kun med minimum 3 elever.

Prøven til erhvervelse af N-BEG certifikat består af følgende 3 delprøver, som skal aflægges samlet:

skriftlig prøve på dansk i de emner, der er anført i bilag 2 til BL 6-08. Prøven indeholder 16 spørgsmål;(multi choice)
.Praktisk prøve i to-vejs kommunikation med anvendelse af dansksproget fraseologi i forbindelse med en simuleret VFR-flyvning,
interview på dansk klart sprog med udgangspunkt i arbejdsrelaterede og konkrete emner og
N-BEG certifikat giver indehaveren ret til inden for dansk område, at foretage dansksproget radiokorrespondance på frekvenser over 30 MHz til og fra et luftfartøj i forbindelse med en VFR-flyvning.

Prisen for N-BEG, (og øvrige priser), kan ses  her.

Ikaros ATO er godkendt til at undervise i N-BEG. Du kan se vores godkendelser her.

Forhold omkring radio certifikater reguleres gennem BL 6-08, som kan ses  her.