Generelt Radiocertifikat GEN

UNDER REVISION

Generelt Radiocertifikat GEN
Hvis du vil flyve IFR i dansk eller ikke-dansk luftrum, skal du som minimum være indehaver at et “Generelt certifikat som luftfartsradiotelefonist”, som vi normalt omtaler som GEN. Undervisningen til GEN er normeret til 8*3 timer og afsluttes med en prøve. Vi opretter kursus efter behov, men normalt kun med minimum 2 elever.

Prøven til erhvervelse af GEN består af 3 delprøver, som skal aflægges samlet:

skriftlig prøve på engelsk. Denne prøve består af et opgavesæt med 24 spørgsmål, hvor besvarelse foretages ved valg mellem flere muligheder; (multi choice).
praktisk prøve i to-vejs kommunikation med anvendelse af engelsk fraseologi i forbindelse med en simuleret IFR- flyvning,
interview på engelsk på klart sprog med udgangspunkt i arbejdsrelaterede og konkrete emner og

GEN-certifikat giver indehaveren ret til, at foretage engelsksproget radiokorrespondance til og fra et luftfartøj i forbindelse med IFR-flyvning.

GEN-certifikater kan efter beståede supplerende prøver i to-vejs kommunikation forsynes med en påtegning om, at det også giver indehaveren ret til at foretage dansk- eller engelsksproget radiokorrespondance til og fra et luftfartøj i forbindelse med VFR-fly.

Prisen for GEN, (og øvrige priser), kan ses  her.

Ikaros ATO er godkendt til at undervise i GEN. Du kan se vores godkendelser her.

Forhold omkring radio certifikater reguleres gennem BL 6-08, som kan ses  her.