Pris Oversigt

Opdateret 03-07-2022

Privat flyver certifikat, PPL

Kommercielt pilot certifikat, CPL

Een-Motoret Kompetance Baseret Instrument Rettighed, CBIR

Flermotoret Klasse- & Instrument Rettighed, MEP(LAND)/IR

Flyve Instruktør, FI(A)

Nat Rettighed, NQ

Instruktør Priser

Radiocertifikater

Teori Til CBIR

Teori til BIR

Prøvelektion & Diverse

PRIVATFLYVERCERTIFIKAT, PPL

Pris med moms

Teorikursus 6.500
NBEG Radiokursus (minimum 3 deltagerer) 2.995
Opstart, praktisk skoling

995

Materialer, teori og NBEG 3.115
45 timer skoleflyvning 91.800
Praktisk prøve 3.060
Samlet pris Ikaros ATO 108.465
Lægeundersøgelse, anslået 1.500
Gebyr til TS, NBEG, 2.195
Gebyr til TS, teori 4.200
Kontrollant, praktisk prøve 3.000
Samlet pris for PPL 119.360
 • Praktisk skoling afregnes med DKK 2.040,00 pr. bloktime og inkluderer fly, instruktør til flyvning og briefing før/efter lektionen samt startafgifter.
 • Praktisk skoling afregnes i takt med skolingen og er således ikke baseret på forudbetaling.
 • Skoling til PPL er belagt med moms.

COMMERCIAL PILOT LICENSE, CPL

Pris uden moms

Teori og materialer 1.200
  5 blok timer, NAT 10.600
10 blok timer, IFR 21.200
15 bloktimer, VFR 31.800
Praktisk prøve, fly og instruktør, anslået 1,5 time 3.180
Praktisk prøve, ekstern kontrollant, anslået pris 4.000
Evt. ekstra bloktime 2.120
Samlet pris ved forløb på minimum tid; VFR 40.180
Samlet pris ved forløb på minimum tid; VFR+NAT 50.780
Samlet pris ved forløb på minimum tid; VFR+IFR 61.380
Samlet pris ved forløb på minimum tid; VFR+NAT+IFR 71.980
 • NAT-delen skal ikke flyves, hvis eleven har VFR-NAT rettighed.
 • IFR-delen skal ikke flyves, hvis eleven har IR rettighed.
 • Praktisk skoling afregnes med DKK 2.120,00 pr. bloktime og inkluderer fly, instruktør til flyvning og briefing før/efter lektionen samt startafgifter.
 • Praktisk skoling afregnes i takt med skolingen og er således ikke baseret på forudbetaling.
 • Skoling til CPL er ikke belagt med moms.

EEN-MOTORET KOMPETANCE BASERET INSTRUMENT RETTIGHED, CBIR

Pris uden moms

Pris med moms

Materialer og “Long Briefings” 5.000 6.250
25 bloktimer i FMX simulator 34.500 43.125
15 bloktimer i fly 31.200 39.000
Praktisk prøve, fly og instruktør, anslået 1,5 time 3.120 3.900
Praktisk prøve, ekstern kontrollant, anslået pris 4.000 5.000
Evt. ekstra bloktime i FMX simulator 1.380 1.725
Evt. ekstra bloktime i fly 2.080 2.600
Samlet pris ved forløb på minimum tid 77.820 97.275
 • Praktisk skoling i fly afregnes med DKK 2.080,00 pr. bloktime og inkluderer fly, instruktør til flyvning og briefing før/efter lektionen samt startafgifter.
 • Praktisk skoling i FMX simulator afregnes med DKK 1.380,00 pr. bloktime og inkluderer simulator, instruktør til simulatorflyvning og briefing før/efter lektionen.
 • Praktisk skoling afregnes i takt med skolingen og er således ikke baseret på forudbetaling.
 • Skoling til CBIR er belagt med moms såfremt det ikke er i f.m. skoling til CPL.
 • Op til 30 timer af den praktiske skoling kan afvikles “udenfor” ATO. Hvis du bruger den mulighed, skal du afregne mindre til Ikaros ATO. Du kan beregne din forventede udgift Klik her.

FLER-MOTORET KLASSE & INSTRUMENT RETTIGHED, MEP(LAND)/IR

Pris uden moms

Pris med moms

Materialer og “Long Briefings” 4.000 5.000
11 bloktimer i fly 52.800 66.000
Praktisk prøve, fly og instruktør, anslået 1,5 time 7.200 9.000
Praktisk prøve, ekstern kontrollant, anslået pris 4.000 5.000
Evt. ekstra bloktime i fly 4.800 6.000
Samlet pris ved forløb på minimum tid 68.000 85.000
 • Praktisk skoling afregnes med DKK 4.800,00 pr. bloktime og inkluderer fly, instruktør til flyvning og briefing før/efter lektionen samt startafgifter.
 • Praktisk skoling afregnes i takt med skolingen og er således ikke baseret på forudbetaling.
 • Skoling til MEP(land)/IR er belagt med moms såfremt det ikke er i f.m. skoling til CPL eller eleven er indehaver af CPL.

FLYVE INSTRUKTØR, FI(A)

Pris uden moms

Teori og materialer 1.200
30 bloktimer i fly 52.200
Praktisk prøve, fly og instruktør, anslået 1,5 time 2.610
Praktisk prøve, ekstern kontrollant, anslået pris 4.000
Evt. ekstra bloktime i fly 1.740
Samlet pris ved forløb på minimum tid 60.010
 • Praktisk skoling afregnes med DKK 1.740,00 pr. bloktime og inkluderer fly, instruktør til flyvning og briefing før/efter lektionen samt startafgifter.
 • Praktisk skoling afregnes i takt med skolingen og er således ikke baseret på forudbetaling.
 • Skoling til FI(A) er ikke belagt med moms, da der vil være tale om en kommerciel uddannelse på baggrund af CPL eller ATPL.
NAT RETTIGHED, NQ

Pris med moms

Flytype C172 C172S C182
Tachotimer, anslået 5.281 5.380 7.840
Instruktørtimer, anslået 3.949
Starter, anslået 385
Touch & Go, anslået 593
Anslået samlet pris ved forløb på minimum tid; (som er 5 bloktimer) 10.208 10.306 12.766
 • Afhængig af årstid og tidspunkt kan der påløbe åbningsafgift(er).
 • Praktisk skoling afregnes i takt med skolingen og er således ikke baseret på forudbetaling.

INSTRUKTØR PRISER

Pris uden moms

Pris med moms

PPL, NQ, 12. time, Diff./fam. een-motoret 445,00 556,25
CPL 547,50
Instrument, een-motoret 650,00

812,50

Fler-motoret, VFR og IFR

725,00

908,26
Tillæg pr. instruktørtime ved brug af “eget” fly, (een-motoret) 60,00 75,00
Tillæg pr. instruktørtime ved brug af “eget” fly, (fler-motoret) 100,00 125,00
 • Ovenstående priser er for elevens aktuelle “time forbrug” af instruktør.

RADIOCERTIFIKATER

ANTAL * TIMER

Pris uden moms

Pris med moms

NBEG (minimum 3 deltagerer) 4 * 3 2.396 2.995
BEG (minimum 3 deltagerer) 6 * 3 3.196 3.995
GEN (minimum 2 deltagerer) 8 * 3 7.600 9.500

Fornyelse og generhvervelse

af sprog-rettigheden

1 * 1 760 950
 • Uddannelse til radiocertifikater er belagt med moms med mindre eleven har CPL eller skal uddannes til CPL.

TEORI TIL IR/CBIR

IR

CBIR

Pris med moms

Lærebøger 3.700 4.625
Teorikursus 11.500 8.000 14.375 / 10.000
Prøvegebyrer til TS 5.880 5.880
Samlet udgift 21.080 17.580 24.880 / 20.505
 • Teori til IR/CBIR/EIR er belagt med moms med mindre eleven har CPL eller skal uddannes til CPL.
 • Gebyrer til TS er momsfrie.

PRØVELEKTION & DIVERSE

Pris uden moms

Pris med moms

Start, Roskilde 78,00 97,50
Touch & Go / Go-around, Roskilde 25,50 31,88
IFR anflyvning
Gebyr, PC og Revalidation 160,00 200,00
Prøvelektion Fly 1392,00 1740,00