Udlejningspriser

Priserne er gældende pr. 19. Januar 2022.

Bemærk at der lovmæssigt er indført "Energiafgift" i f.m. flyudlejning ("Private Pleasure") pr. 1. Oktober 2008.

Denne afgift tillægges Udlejningsprisen. Afgiftens størrelse (inkl. Moms) fremgår af nedenstående tabel.

Endvidere er det pr. 1. Januar 2010 lovmæssigt indført, at udlejning af fly skal tillægges moms

 

Med virkning fra 1. Juli 2021 har vi indført et tillæg, som skal dække pris udsving +/- på Avgas. Vil blive reguleret i takt med prisen på Avgas i Roskilde.

Tillægget andrager pr. 1. Januar 2022 93,75 inkl. moms for BSV/BUM og 142,50 inkl. moms for EDG.

 

Fabrikat Type Reg Pris inkl. moms + Energiafgift inkl. moms / (DKK)   Afregning Certifikat-
krav
Time-
krav

Bemærkninger


Cessna
C172 BSV  1.440,00 + 203,16

 

IFR


Tacho PPL G5 AI + G5 HSI + GTN650 + GFC500 AP
BUM  1.440,00 + 204,48 G5 AI + G5 HSI +GNC355a
C182S EDG  2.562,50 + 309,98 PPL 250 G500 Txi + GTN650 + AP, (maks. alder på pilot = 74 år)

Du kan læse mere om vores udlejningsbetingelser ved at læse introduktionen til dette afsnit.

PERFORMANCE/UDSTYR:

Fabrikat Type Reg TAS (*)
knots
Fuel
kg
Fuel flow (*)
kg/t
Airspeed
indicator
Intercom
Cessna
C172
BSV 107 103 21
KTS
4
BUM 131 21 4
C182S EDG 124 236 34 4

(*) TAS og fuel flow er opgivet ved 65% power i 2.500 fod.

FORSIKRING:

Type Reg Selvrisiko, (DKK)

Risikodækning,

DKK pr. Tachotime

Passager-
forsikring
C172 BSV 10.000 25,00 Ja
BUM
C182S EDG 11.250 kr 28,13 / Tacho

Risikodækning:

Betales som et tillæg til timeprisen. Ved betaling af tillægget, fritages du for betaling af evt. selvrisiko i forbindelse med den pågældende udlejning.Tillægget er valgfrit og kan hhv. til- og fravælges fra gang til gang.

GODKENDTE OPERATIONER:

Type Reg IFR/VFR Ikke offentligt
godkendte pladser
Græsbaner

C172
BSV IFR efter aftale Ja
BUM
C182S EDG

 

Kontakt Ikaos ApS - Klik nu

 

Taxa Flyvning

Vi tilbyder ikke Taxaflyvning for tiden!

 

Ikaros har følgende fly til udlejning

Cessna 172 Skyhawk

 • OY-BSV
 • OY-BUM
 • OY-JPC

Cessna 172P

 • OY-FLY

Ikaros Fly ApS tilbyder p.t. følgende

Ikaros Fly ApS tilbyder p.t. følgende:

 • PPL, privatflyvercertifikat.
 • Night-qualification, udvidelse med NAT-VFR rettighed
 • CPL – Commercial Pilot License Instrument Rating – Single Engine
 • Multi Engine Class Rating
 • Multi Engine Imstrument Rating
 • Diff./fam.-training, omskoling til anden flytype
 • PFC, forlængelse af rettigheder, (PPL / CPL / IR / ME)
 • IFR træning på proceduretræner, (en- og tomotoret propel)
 • VFR og IFR træning på Flysimulator, (en- og tomotoret propel)
-->

© Kap Webdesign 2014  Typo3 CMS from - Kap Webdesign