Udlejningspriser

Priserne er gældende pr. 1. November 2022.

Bemærk at der lovmæssigt er indført "Energiafgift" i f.m. flyudlejning ("Private Pleasure") pr. 1. Oktober 2008.

Denne afgift tillægges Udlejningsprisen. Afgiftens størrelse (inkl. Moms) fremgår af nedenstående tabel.

Endvidere er det pr. 1. Januar 2010 lovmæssigt indført, at udlejning af fly skal tillægges moms

Vore priser er baseret på SHELL's listepris i Roskilde Lufthavn. Merpris pr. liter ved tankning på andre lufthavne vil blive viderefaktureret til flyets lejer.

Nedenstående tabel udviser SHELL's sidste prisliste som er dateret 1. November 2022:

LUFTHAVN AVGAS 100LL
Uden afgift og moms Med afgift og uden moms Med afgift og moms
Roskilde 14,95

20,66

25,83
Billund 19,00 24,71 30,89
Aalborg, Aarhus og Rønne 21,00

26,71

33,39

Med virkning fra 1. Juli 2021 har vi indført et tillæg, som skal dække pris udsving +/- på Avgas. Vil blive reguleret i takt med prisen på Avgas i Roskilde.

Tillægget fremgår af nedenstående tabel:

Fabrikat Type Reg Flyleje   Energiafgift Fueltillæg Moms I alt Afregning Certifikat-
krav
Time-
krav

Bemærkninger


Cessna
C172 BSV  1.152,00 161,74 155,00

367,19 1.835,93 Tacho PPL G5 AI + G5 HSI + GTN650 + GFC500 AP
BUM  1.152,00 163,22 367,56 1.837,78 G5 AI + G5 HSI +GNC355a
BNH 1.438,00 189,86

180,00

451,96 2.259,79 Airborne PPL 150 G3X + G5 Stby AI + GTN650 + GFC600 AP + SmartGlide
C182S EDG  2.050,00  245,34 233,00 632,09 3.160,43 Tacho 250 G500 Txi + GTN650 + AP, (maks. alder på pilot = 74 år)

Du kan læse mere om vores udlejningsbetingelser ved at læse introduktionen til dette afsnit.

 

FORSIKRING:

Type Reg Selvrisiko, (DKK)

Risikodækning

DKK 

Passager-
forsikring
C172 BSV 10.000 25,00 / Tacho time Ja
BUM
BNH 25,00 / Airborne time
C182S EDG 11.250 28,13 / Tacho

Risikodækning:

Betales som et tillæg til timeprisen. Ved betaling af tillægget, fritages du for betaling af evt. selvrisiko i forbindelse med den pågældende udlejning. Tillægget er valgfrit og kan hhv. til- og fravælges fra gang til gang.

GODKENDTE OPERATIONER:

Type Reg IFR/VFR Ikke offentligt
godkendte pladser
Græsbaner

C172
BSV IFR efter aftale Ja
BUM
BNH
C182S EDG

 

Kontakt Ikaos ApS - Klik nu

 

Taxa Flyvning

Vi tilbyder ikke Taxaflyvning for tiden!

 

Ikaros har følgende fly til udlejning

Cessna 172 Skyhawk

 • OY-BSV
 • OY-BUM
 • OY-JPC

Cessna 172P

 • OY-FLY

Ikaros Fly ApS tilbyder p.t. følgende

Ikaros Fly ApS tilbyder p.t. følgende:

 • PPL, privatflyvercertifikat.
 • Night-qualification, udvidelse med NAT-VFR rettighed
 • CPL – Commercial Pilot License Instrument Rating – Single Engine
 • Multi Engine Class Rating
 • Multi Engine Imstrument Rating
 • Diff./fam.-training, omskoling til anden flytype
 • PFC, forlængelse af rettigheder, (PPL / CPL / IR / ME)
 • IFR træning på proceduretræner, (en- og tomotoret propel)
 • VFR og IFR træning på Flysimulator, (en- og tomotoret propel)
-->

© Kap Webdesign 2014  Typo3 CMS from - Kap Webdesign