Udlejningspriser

Priserne er gældende pr. 1. Marts 2023.

Bemærk at der lovmæssigt er indført "Energiafgift" i f.m. flyudlejning ("Private Pleasure") pr. 1. Oktober 2008. Denne afgift tillægges Udlejningsprisen. Afgiftens størrelse fremgår af nedenstående tabel og er beregnet fra den officielle sats, som er 5,746 DKK/Ltr.

Endvidere er det pr. 1. Januar 2010 lovmæssigt indført, at udlejning af fly skal tillægges moms.

 

Vore priser er baseret på SHELL's listepris i Roskilde Lufthavn. Merpris pr. liter ved tankning på andre lufthavne vil blive viderefaktureret til flyets lejer.

Nedenstående tabel udviser SHELL's nyeste prisliste som er dateret 1. Marts 2023:

 LUFTHAVN   AVGAS 100LL
Uden afgift og moms Med afgift og uden moms Med afgift og moms
 Roskilde   15,50

21,33

26,66
 Aalborg, Aarhus, Billund og   Rønne   18,00 23,83 29,79
 Billund   20,00 25,89 32,36

Med virkning fra 1. Juli 2021 har vi haft indført et tillæg, som dækkede pris udsving +/- på Avgas.

Med virkning fra 1. Januar 2023 er tillægget inkluderet i det enkelte fly's listepris.

Hvis der igen opstår store udsving i prisen på Avgas, vil vi oprette tillægget igen og det vil blive reguleret i takt med prisen på Avgas i Roskilde.

Med virkning fra 1. Februar 2023 er det desværre igen nødvendigt, at indføre et tillæg som skal dække udsving i prisen på Avgas!

Fabrikat Type Reg Flyleje   Energiafgift Tillæg vedr. Avgas I alt inkl. moms Afregning Certifikat-
krav
Time-
krav

Bemærkninger


Cessna
C172 BSV  1.316,00 164,00 13,00 1.866,25 Tacho PPL G5 AI + G5 HSI + GTN650 + GFC500 AP
BUM  1.316,00 165,00 13 1.867,50 G5 AI + G5 HSI +GNC355a
BNH 1.635,00 199,00 16,00 2.312,50 Airborne PPL 150 G3X + G5 Stby AI + GTN650 + GFC600 AP + SmartGlide
C182S EDG  2.300,00  248,00 20,00 3.210,00 Tacho 250 G500 Txi + GTN650 + AP, (maks. alder på pilot = 74 år)

Du kan læse mere om vores udlejningsbetingelser ved at læse introduktionen til dette afsnit.

 

FORSIKRING:

Type Reg Selvrisiko, (DKK)

Risikodækning

DKK 

Passager-
forsikring
C172 BSV 10.000 25,00 / Tacho time Ja
BUM
BNH 25,00 / Airborne time
C182S EDG 11.250 28,13 / Tacho

Risikodækning:

Betales som et tillæg til timeprisen. Ved betaling af tillægget, fritages du for betaling af evt. selvrisiko i forbindelse med den pågældende udlejning. Tillægget er valgfrit og kan hhv. til- og fravælges fra gang til gang.

GODKENDTE OPERATIONER:

Type Reg IFR/VFR Ikke offentligt
godkendte pladser
Græsbaner

C172
BSV IFR efter aftale Ja
BUM
BNH
C182S EDG

 

Kontakt Ikaos ApS - Klik nu

 

Taxa Flyvning

Vi tilbyder ikke Taxaflyvning for tiden!

 

Ikaros har følgende fly til udlejning

Cessna 172 Skyhawk

 • OY-BSV
 • OY-BUM
 • OY-JPC

Cessna 172P

 • OY-FLY

Ikaros Fly ApS tilbyder p.t. følgende

Ikaros Fly ApS tilbyder p.t. følgende:

 • PPL, privatflyvercertifikat.
 • Night-qualification, udvidelse med NAT-VFR rettighed
 • CPL – Commercial Pilot License Instrument Rating – Single Engine
 • Multi Engine Class Rating
 • Multi Engine Imstrument Rating
 • Diff./fam.-training, omskoling til anden flytype
 • PFC, forlængelse af rettigheder, (PPL / CPL / IR / ME)
 • IFR træning på proceduretræner, (en- og tomotoret propel)
 • VFR og IFR træning på Flysimulator, (en- og tomotoret propel)
-->

© Kap Webdesign 2014  Typo3 CMS from - Kap Webdesign