FØRING AF REJSEDAGBOG

Det er blevet påpeget flere gange, men nu er det desværre nødvendigt igen:

Vi bemærker det måske ikke altid, men vi har netop opdaget, at ‘Airborne tid’ på tre flyvninger samlet set var øget med 21%, svarende til 30 minutter. Der var blevet indført et mix af Airborne- og Bloktider i ‘den røde bog’. Bloktider skal føres i pilotens personlige logbog, mens ‘Airborne tid’ skal indføres i flyets logbog. Airborne tid er den akkumulerede tid, som styrer eftersynsintervaller samt motor- og propellerskift.

Når der helt eller delvist føres bloktid i journalen eller sløses med korrekte tider, resulterer det i, at flyet sendes til eftersyn før tid, hvilket medfører unødvendige ekstraomkostninger for flyejeren.

Vi opdager som regel disse fejl ved afregning, når der bemærkes en markant forskel mellem Tacho og indført Airborne tid. Normalt kan de korrekte tider tjekkes via FlightRadar24. Alternativt kan tiderne udlæses fra flyets GPS.

Published On: 27. maj 2024Categories: Nyheder